चित्रकर्ती – दीपाली पाटवदकर, तृप्ती कुंभारे
पृष्ठ – ८, आर्ट पेपर
साईज – ८” x १०”
किंमत – ४०० ३००/-

Click To Order

बिहार मधील मधुबनी येथील लोककला – मैथिली. पौराणिक कथांवर आधारित असलेली चित्रे या मधून काढली जातात. लहानापासून मोठ्यांपर्यंत कोणीही हातात रंगीत खडू / स्केचपेन / रंगीत शाई / जलरंग / पोस्टर रंग घेऊन रंगवावीत अशी चित्रे. स्वत:ची चित्रकृती फ्रेम करून भिंतीवर लावू शकाल!

1. Turn off the screens.
2. Flip to the picture you like.
3. Start coloring! Like the result? Frame it!
8 Pages of 11 Art works on Art Paper


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: