Heritage Series – Culture and Nation

On the occasion Heritage week, Prof. Anand Kanitkar talks about Creating New Heritage. An interview by Deepali Patwadkar for Ritam.

Prof. Anand Kanitkar talks about the meaning of Heritage.

On the occasion Heritage week, Prof. Anand Kanitkar talks about the How to See an Heritage Site. An interview by Deepali Patwadkar for Ritam.

Prof. Anand Kanitkar talks about the How be worthy of the Heritage that we have inherited.

Even an individual thinks about “What am I going to leave behind as my कीर्ती (fame)?” If an individual takes pains to create fame, a nation should be doing this in a big way. As a nation, are we creating new heritage?

A war ravaged country like Afghanistan, has this line on its National Museum “A nation stays alive when its culture stays alive.” Anand Kanitkar talks about how this a part of rebuilding the nation. 

श्री आनंद कानिटकर सांगतात – वारी देहू – आळंदी हून निघते आणि पंढरपूरला जाते. शेकडो वर्ष ही परंपरा चालू आहे. आपण काय करतोय, याचा विचार केला पाहिजे. त्यांच्या रस्त्याच्या भोवतीने आपली शहरं वाढत आहेत. त्यांचा रस्त्याने महामार्ग तयार करत आहोत. आपण विकासाच्या प्लानिंग मध्ये त्यांच्या मार्गाचा विचार करायला हवा. किंवा इतकी वर्ष रस्त्यात चौकाचौकातून गणपती बसतात, तर शहराच्या विकासाच्या प्लान मध्ये त्यांचा विचार केला गेला पाहिजे.

वारी आली, गणपती आले की त्यांच्या मुळे रस्त्यात गर्दी होते, रस्ते बंद होतात असे स्थानिकांना वाटते. पण हे प्रश्न त्यांच्यामुळे उपस्थित होत नसून, शहराच्या विकासात त्यांचा विचार न केला असल्याने होते.

भारतीय उपखंडातून मातीच्या, दगडाच्या  व धातूच्या प्राचीन मूर्ती चोरल्या गेल्या आहेत. कोट्यावधी रुपयांच्या किमतींच्या मूर्तींची तस्करी झाली आहे. या विषयी माहिती सांगत आहेत – श्री. आनंद कानिटकर.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s