पृष्ठ –  आर्ट पेपर वर ८ B&W  चित्रे
साईज – ८” x १०”
किंमत – ४०० ३००/-
चित्रकार – दीपाली पाटवदकर, तृप्ती कुंभारे

Click To Order

बिहार मध्मये बहरलेली लोककला मधुबनी. रामायण, महाभारत, पुराणे, काली पूजा व निसर्गशी नाते जोडणारी मधुबनी चित्रे या पुस्तकात आहेत. लहानापासून मोठ्यांपर्यंत कोणीही रंगीत खडू / स्केचपेन / रंगीत शाई / जलरंग / पोस्टर रंग घेऊन रंगवावीत अशी चित्रे. स्वत:ची चित्रकृती फ्रेम करून घरात लावा किंवा भेट द्या!

1. Turn off the screens.
2. Flip to the picture you like.
3. Start coloring! Like the result? Frame it!

8 works on Art Paper

आतील चित्रे

नमुना दाखल – रंगवलेली चित्रे


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: