पुराण कथा …

या अक्षयतृतीयेला ‘तेजोमय भारत’ एक नवीन मालिका सुरु करत आहे – आपली पुराणे व पुराणकथा. या मालिकेतून निवडक पुराणांची ओळख आणि त्यातील काही कथा, त्यांचा अर्थ, त्यांचा भावार्थ जाणून घेता येईल.

  • विष्णुपुराणातील कथा लिहिल्या आहेत – गिरीनाथ भारदे
  • लिंग पुराणातील कथा लिहिल्या आहेत – किमया किशोर देशपांडे
  • भागवत पुराणातील कथा लिहिल्या आहेत – दीपाली पाटवदकर
  • कथाकथन आणि दृकश्राव्य रुपांतर केले आहे – मित्रा देसाई

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s