Chitrakathi – A Mindful Coloring Book

पृष्ठ –  आर्ट पेपर वर ८ B&W  चित्रे साईज – ८” x १०” किंमत – ४०० ३००/- चित्रकार – चेतन…

Madhubani – A Mindful Coloring Book

पृष्ठ –  आर्ट पेपर वर ८ B&W  चित्रे साईज – ८” x १०” किंमत – ४०० ३००/- चित्रकार – दीपाली…

Gond – A Mindful Coloring Book

पृष्ठ –  आर्ट पेपर वर ८ B&W  चित्रे साईज – ८” x १०” किंमत – ४०० ३००/- चित्रकर्ती – दीपाली…

Maithili – A Mindful Coloring Book

चित्रकर्ती – दीपाली पाटवदकर, तृप्ती कुंभारे पृष्ठ – ८, आर्ट पेपर साईज – ८” x १०” किंमत – ४०० ३००/-…

विविधतेत एकता

पूर्व प्रसिद्धी – मुंबई तरुण भारत, १४ जानेवारी २०२१ विविधतेत एकता दिसणे हे प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान आहे. या उदात्त विचाराचा…

Jashn-e-Rivaj or Deepawali

Until the late 19th century, when Afghanistan and Pakistan were yet to be born, India and Persia were neighbours. So…

आशीर्वाद

आपल्या वेदांमध्ये आशीर्वाद कसे द्यावेत, कुठल्या प्रसंगाला काय द्यावेत, यावर विस्तृत भाष्य सापडतं. विशेषतः लहान मुलांच्या वाढदिवशी यापैकी काही श्लोकाचं…

पुराण कथा …

या अक्षयतृतीयेला ‘तेजोमय भारत’ एक नवीन मालिका सुरु करत आहे – आपली पुराणे व पुराणकथा. या मालिकेतून निवडक पुराणांची ओळख…

उपनिषदांची ओळख

वैदिक साहित्यातील उपनिषदांचे स्थान काय आहे? उपनिषद म्हणजे काय?  उपनिषदांचे विषय कोणते?  महत्वाची उपनिषदे  कोणती? उपनिषदातील काही कथा आणि उपनिषदातील तत्त्वज्ञान यांची ओळख.

ऐंशी खांबांची सभा

डियर समराट असोक, शिरसास्टांग नमस्कार इनंती इसेष. मी तुमास्नी पत्र पाठवली … त्ये वाचून तुमी मले सपनात भेटायला आलता ……

The Sanskrit Roots of English

English belongs to the Indo-European language family, of which Sanskrit is the oldest existing language. Here we will take a…

आत्मघातकी दहशतवाद

भाषा – मराठीलेखिका – रुपाली भुसारी प्रकाशक – वरदा प्रकाशन पृष्ठ – २३५ किंमत – ३००/- दहशतवादाची समस्या ही कोणत्याही…

The Temples of Pakistan

The Hindu, Jain, Bauddha and Sikh temples of Pakistan. These are the Indian temples of Pre-Pakistan.